על יום העיון

ביום העיון נסקור את המצב העדכני בדיסציפלינה האקדמית ובתחום החינוך ההיסטורי במדינת ישראל ונדון במארג היחסים בין הזירות – על חוזקותיו והתפתחויותיו החיוביות כמו גם על המתחים והאתגרים המאפיינים אותו.

היום מיועד לקהל מגוון שכולל מורים להיסטוריה, היסטוריונים, חוקרי חינוך, אנשי מינהל ומכשירי מורים.

חלק מרכזי מהיום יוקדש לבירור משותף של קהל המשתתפים על אודות סוגיות מהותיות בחינוך ההיסטורי במדינת ישראל תוך שאיפה לחיזוק הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין הגורמים השונים הפועלים בתחום.

 

סדר היום

 

רישום ויצירת קשר

עדכון - האירוע מלא. ההרשמה סגורה למעט מקומות בודדים לאנשי ביה"ס להיסטוריה באוניברסיטת ת"א.

לטופס הרישום

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למייל:

makinghistory2018.tau@gmail.com

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין 

בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ